Zaliczenia i oceny 2019

Ewaluacja, AMW, WNiUO, 2019

Oceny zaliczeniowe: tutaj.

Tabele zawierają punkty za laboratoria oraz sumę punktów i ocenę na zaliczenie (lub za egzamin).

  1. Oznaczenia
    • Liczba 0-5 oznacza punkty za dane laboratorium,
    • ‘-2’ lub ‘-4’ oznacza opóźnienie w zaliczeniu laboratorium mniejsze od tygodnia (-2 punkty) lub dwóch (-4punkty),
    • kolory z tabeli opisane w legendzie.