Wstęp do Data Science

Wykłady i laboratoria, AMW, WEM, 2019

Zagadnienia i sposób zaliczenia:

Tematy zadań

 1. Powtórka operacji na tablicach i macierzach (wskazane Numpy).
  • utwórz tablicę zawierającą 10 zer,
  • utwórz tablicę zawierającą 10 piątek,
  • utwórz tablicę zawierającą liczby od 10 do 50,
  • utwórz macierz (tablica wielowymiarowa) o wymiarach 3x3 zawierającą liczby od 0 do 8,
  • utwórz macierz jednostkową o wymiarach 3x3,
  • utwórz macierz o wymiarach 5x5 zawierającą liczby z dystrybucji normalnej (Gaussa),
  • utwórz macierz o wymiarach 10x10 zawierającą liczby od 0,01 do 1 z krokiem 0,01,
  • utwórz tablicę zawierającą 20 liniowo rozłożonych liczb między 0 a 1 (włącznie z 0 i 1),
  • utwórz tablicę zawierającą losowe liczby z przedziału (1, 25), następnie zamień ją na macierz o wymiarach 5 x 5 z tymi samymi liczbami:
   • oblicz sumę wszystkich liczb w ww. macierzy,
   • oblicz średnią wszystkich liczb w ww. macierzy,
   • oblicz standardową dewiację dla liczb w ww. macierzy,
   • oblicz sumę każdej kolumny ww. macierzy i zapisz ją do tablicy.
  • utwórz macierz o wymiarach 5x5 zawierającą losowe liczby z przedziału (0, 100) i:
   • oblicz medianę tych liczb,
   • znajdź najmniejszą liczbę tej macierzy,
   • znajdź największą liczbę tej macierzy.
  • utwórz macierz o wymiarach różnych od siebie i większych od 1, zawierającą losowe liczby z przedziału (0, 100) i dokonaj jej transpozycji,
  • utwórz dwie macierze o odpowiednich wymiarach (doczytać), większych od 2 i dodaj je do siebie,
  • utwórz dwie macierze o odpowiednich wymiarach (doczytać) różnych od siebie i większych od 2, a następnie pomnóż je przez siebie za pomocą dwóch różnych funkcji (np. ‘matmul’ i ‘multiply’),
  • ściąga do pakietu Numpy - link
  • dla spóźnialskich: należy krótko opisać i uruchomić wszystkie funkcje (od ‘add’ do ‘lcm’) z sekcji ‘Math operations’ na stronie.
 2. Analiza danych z pakietem Pandas
  • instalacja: pip install pandas --user
  • oficjalna ściąga - tutaj,
  • krótki wstęp do Pandas - tutaj,
  • podstawowe struktury danych w Pandas - tutaj (szybkie zapoznanie się ze strukturami Series i DataFrame zawartymi w tym linku jest wkazane),
  • roboczy plik tekstowy ‘samochody1tys.csv’, zawierający dane z 1000 ogłoszeń motoryzacyjnych, dostępny jest na Slacku. Dane składają się z 1000 rekordów. Każdy rekord dotyczy jednego ogłoszenia motoryzacyjnego i zawiera następujące informacje: identyfikator ogłoszenia, marka samochodu, model samochodu, rok produkcji, rodzaj silnika, pojemność silnika, przebieg samochodu, cena, województwo.
  • należy przerobić krótki wstęp do Pandas (link powyżej) i tam gdzie się da należy użyć danych z pliku roboczego,
  • do wczytania danych korzystamy z funkcji read_csv,
  • przed każdą operacją (zbiorem operacji) konieczna jest linia z komentarzem po polsku, a w niej opis co zamierzamy zrobić,
  • wyniki zapisujemy w pliku .ipynb.
  • dla spóźnialskich:
 3. Matplotlib
  • instalacja: pip install matplotlib --user
  • krótki wstęp po polsku - tutaj,
  • ściąga - tutaj,
  • utwórz wykresy funkcji liniowej, kwadratowej, trzeciego rzędu oraz wybranej funkcji trygonometrycznej zgodnie z wytycznymi,
  • utwórz wykres słupkowy (bar chart) na podstawie danych z pliku ‘samochody1tys.csv’ (lab. nr 2). Może to być np. liczebność danej marki samochodu. Można użyć pakietów numpy i pandas, jeśli jest taka potrzeba,
  • utwórz wykres kołowy (pie chart) na podstawie ww. pliku, ale z innymi danymi niż do wykresu słupkowego,
  • utwórz histogram na podstawie ww. pliku, ale z innymi danymi niż poprzednie,
  • wszystkie wykresy powinny być opisane wg prawideł tworzenia wykresów (tytuły, opisy osi, jednostki, itp. itd.),
  • proszę pamiętać o komentarzach przed użyciem danej funkcji,
 4. Praca z danymi - web scraping i zapis do Excela
  • instalacja Beautiful Soup: pip install beautifulsoup4 --user (do web scrapingu),
  • dokumentacja BS4 - tutaj,
  • instalacja openpyxl: pip install openpyxl --user (do pracy z arkuszami Excela),
  • dokumentacja openpyxl - tutaj,
  • wstęp do openpyxl - tutaj,
  • wstęp do web scrapingu za pomocą BS4 - tutaj,
  • nie korzystamy z dystrybucji Anaconda! Można zainstalować pakiet requests za pomocą pip’a,
  • utwórz za pomocą openpyxl trzy arkusze o nazwach “Giełda”, “Linki” i “Filmweb” (pokazane we wstępie),
  • pod adresem https://stooq.pl/q/?s=cdr znajdziesz notowania giełdowe spółki CD Projekt Red,
   • wygeneruj 5 losowych kodów 3-literowych,
   • generowane są trzyliterowe kody do momentu aż trafi się 5, które istnieją.
   • inna opcja - na stronie z błędem 404 (dla nieistniejącego kodu) jest link do najbardziej pasującego rekordu, można go wyciągnąć za pomocą BS4 i stworzyć kolejne zapytanie,
   • napisz kod, który dla wygenerowanych wyżej trzyliterowych kodów spółki wyświetli ich aktualną cenę (Kurs), procentową zmianę (Zmiana) oraz liczbę transakcji (Transakcje),
   • zapisz wyniki do arkusza ‘Giełda’,
  • dla swojej ulubionej strony internetowej napisz kod, który połączy się ze stroną, znajdzie wszystkie linki na stronie (znacznik ‘a’ posiadający atrybut ‘href’), a następnie zapisze je do arkusza ‘Linki’,
  • dla ustalonego linku do filmu na Filmwebie, np. https://www.filmweb.pl/film/To%3A+Rozdzia%C5%82+2-2019-793838, napisz kod, który zwróci:
   • reżysera,
   • datę premiery,
   • boxoffice,
   • ocenę filmu.
   • zapisz uzyskane wyniki do arkusza ‘Filmweb’
  • zapisz plik z wynikami trzech zadań w formie ‘nazwisko-grupa.xlsx’.
 5. Regresja liniowa z scikit-learn
  • instalacja: pip install scikit-learn --user,
  • krótko o Machine Learning - link nr 1 tutaj,
  • kilka słów o regresji liniowej - link nr 2 tutaj,
  • wstęp do regresji liniowej z przykładami w scikit-learn link nr 3 tutaj ,
  • o zastosowaniu regresji liniowej - link nr 4 tutaj,
  • krótko o prostej regresji - link nr 5 tutaj ,
  • w scikit-learn dostępne są dwa proste zbiory treningowe dla regresji liniowej: ‘diabetes’ i ‘boston’,
  • korzystając z linka nr 3 należy:
   • opracować wizualizację dla zbioru ‘boston’,
   • porównać modele regresji liniowej dla zbioru ‘diabetes’,
  • opracować przykład z linka nr 2 z wykorzystaniem bibliotek Python’a,
  • opracować przykład z linka nr 4 z wykorzystaniem bibliotek Python’a,
  • wygenerować zbiór 100 punktów oraz obliczyć i wyświetlić dla nich prostą regresji (z wykorzystaniem bibliotek Python’a), dla wyższej oceny należy to zzadanie zrealizować wg kolejnych kroków z linka nr 5,
  • wszystkie wykresy powinny być opisane wg prawideł tworzenia wykresów (tytuły, opisy osi, jednostki, itp. itd.).
 6. Klasyfikacja z użyciem z scikit-learn
  • w tej laborce tworzymy 3 odzielne notebooki - każdy dla jednego zadania,
  • zadanie nr 1: należy przerobić klasyczny przykład klasyfikacji (zbiór IRIS) - link nr 1 tutaj ,
  • zadanie nr 2: należy przerobić pokazane przykłady klasyfikacji i wykonać wszystkie cztery wewnętrzne zadania - link nr 2 tutaj ,
  • zadanie nr 3: należy przerobić przykład klasyfikacji polskich tekstów - link nr 3 tutaj ,
  • proszę pamiętać o importach odpowiednich pakietów!
 7. Prosta sieć neuronowa do implementacji funkcji logicznych
  • można wykonać to zadanie w dowolnym języku,
  • krótki wstęp do sieci neuronowych wraz z przykładami dotyczącymi funkcji logicznych - link nr 1 tutaj,
  • należy zaimplementować bramki logiczne AND, OR, NOT za pomocą pojedynczego neurona (przykłady 1-3),
  • funkcja aktywacji f pokazana przed pierwszym przykładem jest wystarczająca,
  • należy zaimplementować bramki logiczne XOR i XNOR za pomocą sieci neuronów (dalsze przykłady),
  • można wykorzystać wartości wag i bias’ów podane na ww. stronie,
  • proszę pamiętać, że każdy neuron ma funkcję aktywacji,
  • w tabeli do każdego przykładu powinny znaleźć się:
   • wartości wejść,
   • wartości wag i biasów,
   • wartości sumy iloczynów wag i wejść,
   • wartości funkcji aktywacji neuronów (czyli ich wyjście),
  • model neuronu pokazano tutaj.
 8. Coming soon …
 9. Coming soon …
 10. Coming soon …

Zasady zaliczenia przedmiotu

 1. Dowolny język do realizacji zadania. Aczkolwiek zalecany Python i jego biblioteki, takie jak Numpy, Scipy, Matplotlib, pandas itp.
 2. Zadanie należy zrealizować do następnych zajęć - max. 5 punktów,
  • Opóźnienie skutkuje wykonaniem części rozszerzonej danego zadania, która będzie określona przez prowadzącego,
  • Część rozszerzona będzie trudniejsza niż podstawowa i będzie konieczna rozmowa z prowadzącym o jej wykonaniu.
 3. Zrealizowane zadanie należy umieścić na portalu GitHub (lub BitBucket) i wysłać link do repozytorium do prowadzącego (Slack).
 4. Należy wykonać zrzuty ekranu z wynikami i również umieścić je w repozytorium.
 5. Zadanie należy zaprezentować osobiście prowadzącemu (najlepiej na bieżących lub kolejnych zajęciach).

Punkty i oceny

Liczba punktówOcena
45 - 505
39 - 444,5
34 - 384
29 - 333,5
25 - 283
0 - 242