Projektowanie serwisów WWW

Wykłady i laboratoria, AMW, WNiUO, 2018

Zagadnienia i sposób zaliczenia:

Tematy zadań

 1. Praca z systemem kontroli wersji. Podstawy WWW.
  • Stworzyć prostą stronę WWW (link ze Slacka), nie wymagającą użycia serwera webowego;
  • Użycie HTML, CSS i JS do ww. zadania;
  • Utworzyć zdalne repozytorium i przesłać tam wykonaną stronę.
 2. Podstawy WWW - kontynuacja. Model DOM.
  • Zastosować na stronie znaczniki odpowiadające za układ strony - section, article, aside, header, footer, nav: pomoc
  • Utworzyć plik drugi.html, który będzie wykorzystywany do adresowania względnego. Plik powinien zawierać podstawowy układ strony HTML.
  • Pomoc do dalszej części zadań: pomoc
  • Stworzyć link (adres względny - p. 3d) na stronie index.html do strony drugi.html i tam należy umieszczać kolejne części zadania.
  • Użyć elementów blokowych (p. 3a), elementów wstawionych (p. 3b) i elementów osadzonych (p. 3c)
  • Stworzyć przykładową tabelę (p. 3e) o dowolnej tematyce.
  • CSS - użyć jednostki miar względne i bezwzględne (p. 4a).
  • Przejrzeć p. 4b i zastosować wybrane przez siebie właściwości CSS.
  • Zastosować pseudoklasy do linków (p.4a).
  • Zastosować formy i układy selektorów (p.4a).
  • Zapoznać się z przykładowym modelem DOM (p. 2c) oraz link1 i link2
  • Stworzyć nowe elementy (np. createElement i appendChild) oraz dodać do nich style (metoda ‘style’) i klasy (‘add’).
 3. Projektowanie aplikacji bazodanowej. Architektura klient-serwer. Model MVC (lub MTV w innych frameworkach).
  • Zaprojektować serwis WWW typu ‘blog’.
  • Uruchomić i przetestować serwer deweloperski, “sprawdzić” kody statusowe HTTP.
  • Utworzyć bazę danych, np. poprzez ORM (mapowanie obiektowo - relacyjne).
  • Wykonać proste zapytania do bazy danych w konsoli (zapisać zrzuty ekranu).
  • Utworzyć proste elementy M, V, C lub M, T, V.
 4. Formularze. Podstawy Bootstrap i jQuery. AJAX.
  • Wykonać prosty formularz i za jego pomocą należy zaktualizować bazę danych.
  • Zmodyfikować serwis za pomocą frameworka Bootstrap i biblioteki jQuery.
  • Zastosować technologię AJAX (może być z jQuery) do aktualizacji wybranego fragmentu strony.
 5. REST i RESTful API.
  • Dodać do serwisu funkcje CRUD (ang. create, read, update, delete);
  • Wygenerować przykładowe odpowiedzi serwera (responses) w postaci JSON lub XML.
 6. SQL.
  • Zrealizować proste i średnio zaawansowane zapytania SQL;
  • Rodzaje zapytań np. z tej strony (od SQL SELECT do SQL INSERT INTO SELECT z menu po lewej)
 7. Autentykacja i autoryzacja.
  • Przeanalizować sesje i ciasteczka;
  • Wdrożyć prosty system logowania.
 8. Wdrażanie wybranego frameworka front-endowego.
  • Należy wybrać dowolny framework (oprócz Bootstrapa) i użyć go na swojej stronie;
  • Do wyboru do koloru, np. stąd.
 9. “Upiększanie” serwisu.
 10. Praca z usługą typu PaaS (ang. Platform as a Service)
  • Stworzyć konto np. na heroku.com
  • Zainstalować CLI dla Heroku (lub innej platformy);
  • Przesłać swój projekt na Heroku zgodnie z dokumentacją.

Zasady zaliczenia przedmiotu

 1. Dowolny język do realizacji zadania.
 2. Zadanie należy zrealizować do następnych zajęć - max. 5 punktów,
  • Tydzień opóźnienia w realizacji zadania - max. 3 punkty,
  • Przekroczenie obu terminów - max. 1 punkt.
 3. Zrealizowane zadanie należy umieścić na portalu GitHub (lub BitBucket) i wysłać link do prowadzącego (Slack).
 4. Zadanie należy zaprezentować osobiście prowadzącemu.

Punkty i oceny

Liczba punktówOcena
45 - 505
39 - 444,5
34 - 384
29 - 333,5
25 - 283
0 - 242